Grønn omstilling for økt verdiskaping

Hvordan kan hydrogen og grønn ammoniakk bringe oss i riktig retning?


For å nå målene i Parisavtalen kreves nye, rene drivstoffkilder.Delta på en spennende paneldiskusjon om grønn verdiskaping, hydrogen og rollen til grønn ammoniakk!

Panelet ledes av Stig Schjølset (Fagsjef i ZERO) og består av Ole Erik Almlid (Adm Dir, NHO), Peggy Hessen Følsvik (Leder, LO), Hege Økland (CEO i Maritime Cleantech), og Auke Lont.

Paneldiskusjonen vises her på Grønnammoniakk.no
den 16. august klokken 11.15 til 12.00.


HVILKEN ROLLE HAR HYDROGEN OG GRØNN AMMONIAKK I REISEN MOT EN RENERE VERDEN? BLI MED PÅ PANELDISKUSJON HER DEN 16. AUGUST KL11.15 til 12.00. Velkommen tilbake da.

Water resources, Natural landscape, Sky, Atmosphere, Mountain, Azure, Afterglow, Cloud, Dusk
Rectangle, Font