Grønn omstilling for økt verdiskaping

Hvordan kan hydrogen og grønn ammoniakk bringe oss i riktig retning?


For å nå målene i Parisavtalen kreves nye, rene drivstoffkilder.Lansering av HEGRA og påfølgende paneldiskusjon om grønn verdiskaping, hydrogen og rollen til grønn ammoniakk gikk av stabelen 16. august på Herøya i Porsgrunn.

Panelet ble ledet av Stig Schjølset (Fagsjef i ZERO) og bestod av Ole Erik Almlid (Adm Dir, NHO), Peggy Hessen Følsvik (Leder, LO), Hege Økland (CEO i Maritime Cleantech), og Auke Lont, styreleder i HEGRA.

Se lanseringen her:


HVILKEN ROLLE HAR HYDROGEN OG GRØNN AMMONIAKK I REISEN MOT EN RENERE VERDEN?

Water resources, Natural landscape, Sky, Atmosphere, Mountain, Azure, Afterglow, Cloud, Dusk